@alditriatmodjo Instagram profile picture

Aldi Triatmodjo

Instagram photos and medias of @alditriatmodjo

"Sesungguhnya ALLAH tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." [Ar-Ra'd/13:11].

59 Medias 182 Followers 245 Following