@dasha_nikitina__ Instagram profile picture

❣️Даша Хамиловская(Никитина)❣️

Instagram stats, profile and medias of @dasha_nikitina__

💥Живу в солнечном Крыму💕 💥Ко мне на ты😉 💥Мама сладкой девочки❤️

Total (Likes / Comments) 8.096 / 354
Best Filters 3

Most used / best filters for @dasha_nikitina__ in latest 18 medias.

x1 = 1 time, x2 = 2 times, x3 = 3 times ...

  • x11 Normal
  • x6 X Pro II
  • x1 Lo-Fi
Best Hashtags 1

Most used / best hashtags for @dasha_nikitina__ in latest 18 medias.

x1 = 1 time, x2 = 2 times, x3 = 3 times ...

Best Friends 3

Most mentioned / best friends for @dasha_nikitina__ in latest 18 medias.

x1 = 1 time, x2 = 2 times, x3 = 3 times ...

  • x2 @voronyuk_yliya
  • x2 @galianovaiuliia
  • x1 @marinunchik