@loki_truong_anh Instagram profile picture

Chuyện người phiêu lãng.

Instagram photos and medias of @loki_truong_anh

Dù có đi đâu, về đâu thì những câu chuyện thường nhật của cuộc đời mình cũng thuộc nơi đây. Nếu người có ghé qua, xin được gửi lời chào.

42 Medias 2K Followers 0 Following