@smile_candy_1508 Instagram profile picture

Trí Hạ

Instagram photos and medias of @smile_candy_1508

TỚ LÀ MỘT CÔ NÀNG XỬ NỮ CÓ NGÀY SINH VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT. VÀ TẤT NHIÊN, TỚ CŨNG MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG TẦM THƯỜNG. #TríHạ #Hạ #trí_hạ

166 Medias 76 Followers 55 Following