@smile_candy_1508 Instagram profile picture

Trí Hạ

Instagram photos and medias of @smile_candy_1508

TỚ LÀ MỘT CÔ NÀNG XỬ NỮ CÓ NGÀY SINH VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT. VÀ TẤT NHIÊN, TỚ CŨNG MUỐN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG TẦM THƯỜNG. #TríHạ

183 Medias 78 Followers 69 Following